Propagujte Váš TourMake prostredníctvom QR-kódu

Propagujte Váš TourMake prostredníctvom QR-kódu jednoduchým a efektívnym spôsobom. Tourmake automaticky vytvorí QR kód vášho podniku: dvoj-dimezionálny čiarový kód, ktorý obohatí vaše propagačné prostriedky a umožní vašim klientom virtuálne sa oboznámiť s vašimi priestormi a získať všetky potrebné informácie ktoré ich presdvečia o tom aby váš podnik navštívili. Tým že prídáte TourMake QR-kód na vaše vizitky, brožúrky alebo na iné reklámné…

Read More