Tematické mapy – Interaktívne mapy – mapy pre www stránky

O tematickej mape

Interaktívna tematická mapa je účelový zobrazovací  nástroj. Na pozadí všeobecnej mapy zobrazuje špeciálny alebo tematický obsah. Spravidla sa jedná o objekty alebo skutočnosti, ktoré vo všeobecnej mape chýbajú, alebo vzhľadom na všeobecný obsah sú málo výrazné .

Ako tematická mapa pracuje

Naše tematické mapy využívajú platformu GoogleMaps a rozhranie Google Maps API.  Ponúkajú služby, na ktoré sú užívatelia zvyknutí (posun mapy, zmena mierky, StreetView, full screen…). Rozšírenie funkčnosti predstavuje interaktívna legenda, ktorá sprístupňuje informácie o tematickom obsahu.

Komu sú tematické mapy určené

Tematické mapy sú vhodné najmä pre oblasti, ktoré sú vyhľadávané z určitého dôvodu (obchodné, komerčné, cestovný ruch, ….). Jedná sa hlavne o turistické destinácie, oddychové a relaxačné zóny, ale aj priemyselné developerské alebo obchodné aktivity.

Mapa s jednoduchou legendou

Používa sa pri jednoduchom obsahu, keď je počet tematických objektov v mape malý a teda výška legendy je menšia ako výška mapy.

Mapa s členenou legendou

Používa sa pri zložitejšom obsahu. Legenda je v takýchto prípadoch vytvorená na spôsob “harmoniky” a jednotlivé položky sú triedené do sekcií.

Naše projekty v praxi

Štrbské Pleso

Mapa je dostupná z stránky https://www.strbskepleso.sk/mapy

Klaster Orava

Mapa je dostupná z stránky http://www.visitorava.sk/

Demänovská Dolina

Mapa je dostupná z stránky https://www.demanovskadolina.info/

Prešovská Univerzita