Tematická mapa – Štrbské Pleso


Mapa je súčasťou www stránky „http://strbskepleso.sk„. Mapa obsahuje 5 tém, ktoré sú v mape znázornené typickými symbolmi. Legenda umožňuje otvárať zoznamy objektov v usporiadaných do jednotlivých tém a následne zacieliť mapu na zvolený objekt. Kliknutím na položku v rozbalenom zozname alebo na ikonu v mape sa otvára informačné okno so základnými informáciami o objekte a umožňuje využiť niektoré užitočné služby („vyhľadaj trasu“, „otvor www stránku“, „zatelefonuj“, „pošli e-mail“ a „otvor StreetView“). Počet ikon je možné ďalej rozširovať, napríklad doplniť YouTube alebo Wikipediu. Tiež je možné doplniť ďalšie tímy, napríklad „bankomaty“, „športové predajne“, „bežecké trate“……. a iné.
Úvodná mierka mapy je nastavená tak, aby sa do rámu vošiel celý obsah. To spôsobuje, že v mape vzniká „zhluk“ symbolov, Kliknutím na ktorúkoľvek sekciu sa však mierka zmení a ikony sa rozstúpia. Riešenie však vieme ošetriť tak, že v úvodnom nastavení sa nezobrazia všetky symboly,  začnú sa zapínať až pri určitom „nazoomovaní“ mapy.
Legenda obsahuje ďalšie nástroje na ovládanie mapy (vypínanie a zapínanie tém alebo vycentrovanie mapy). V pravom hornom rohu okna s mapou sa nachádza ikona, ktorá umožní zobraziť mapu na celú obrazovku. Mapa s celou funkčnosťou môže byť vložená na ľubovoľný web ako „iframe“.