Prešovská univerzita-rektorát

Prešovská univerzita-rektorát

  • 31 okt 2022

Základná informácia

Virtuálna prehliadka je vyhotovená v piatich úrovniach, ktoré zobrazujú budovu rektorátu. Pre fakulty Prešovskej univerzity a ďalšie pracoviská, ktoré nie sa nachádzajú v iných budovách, sú spracované ďalšie virtuálne prehliadky.

Virtuálne prehliadky vyhotovené na jednotlivých pracoviskách Prešovskej univerzity sú integrované do v samostatnej aplikácii na platforme TourMake. Tá sa nachádza na tomto odkaze

Vstup do budovy rektorátu

Vestibul v budove rektorátu