obce a regióny Slovenska na platforme StreetView&TourMake

zviditeľnenie

prezentácia obcí a regiónov modernou formou na platforme Street View s rozšírením TourMake

virtuálna realita

panoramatické zábery StreetView ako podklad pre vizualizáciu virtuálnej reality v exteriéroch aj interiéroch

rozšírená virtuálna realita

inteligentné okná s informáciami alebo službami sa otvárajú len vtedy, keď je ich potreba aktuálna

postupné budovanie aplikácie

flexibilný a otvorený systém umožňuje aplikáciu ľubovoľne rozširovať, upravovať i doplňovať ďalšie informácie a služby

Popis riešenia

Aplikácie sú vytvárané samostatne pre jednotlivé obce alebo regióny. Ich rozsah je rôzny a záleží len od toho, koľko zaujímavostí bude aplikácia prezentovať.

Riešenie využíva panoramatické zábery z populárnej služby Google StreetView. V prípade, že tieto zábery nestačia alebo sú neaktuálne, je možné službu StreetView rozšíriť a doplniť do nej ďalšie zábery (interiéry, iné zaujímavé miesta alebo komerčné subjekty). Panoramatické zábery sú doplnené inteligentnými informačnými oknami, ktoré poskytujú ďalšie informácie alebo služby.

Aplikácie sú zacielené spravidla na najvýznamnejšie miesta v obci alebo regióne.

menu a zoznam významných miest

Miesta, na ktoré chceme  pritiahnuť pozornosť návštevníkov, sú vymenované v hlavnom menu, ktoré sa nachádza na ľavej strane okna s virtuálnymi prehliadkami.

Menu môže byť jednoduché (pozostáva len z jednej úrovne), alebo sa môže vetviť do viacerých úrovní. Záleží len na tom, aké rozsiahle sú virtuálne prehliadky v projekte použité .

informačné okná

Kliknutím na položku v menu sa do hlavného okna načíta panoramatický záber zvoleného miesta. Súčasne sa otvorí informačné okno s textovým, obrazovým alebo multimediálnym obsahom. Informačné okno spravidla obsahuje textovú informáciu a slider s 2 – 3 obrázkami. V spondej časti je spravidla umiestnené tlačítko, ktoré sprístupňuje zdroj s ďalšími informáciami o zvolenom objekte. Zložitejšie informačné okná môžu obsahovať multimediálny klip a väčší počet tlačítok, ktoré môžu volať ďalšie informačné zdroje alebo služby, napríklad „vyhľadanie trasy“, „odoslanie e-mailu“, „odoslanie formulára“, „rezerváciu“ ap.

jazykové mutácie

V dolnom pravom rohu môžu byť  umiestnené ikony so symbolmi vlajok, ktorými je možné prepínať jazykové mutácie. Štandardne sa aplikácie vytvárajú v slovenskej verzii, ale v prípade záujmu môžeme vytvoriť verzie v anglickom, nemeckom alebo inom jazyku.

čo prináša toto riešenie

  • zviditeľnenie obcí a regiónov Slovenska v prostredí internetu
  • využitie platformy Google Maps a Google StreetView ako najrozšírenejšieho mapového prostredia
  • využitie prostredia TourMake, ktoré umožňuje využiť virtuálnu prehliadku ako podklad pre vytvorenie netradičného informačného systému
  • využitie najmodernejších prostriedkov virtuálnej reality
  • podpora platforiem Windows, Android aj iOS
  • funkčnosť na desktopoch, tabletoch aj mobilných telefónoch

zrealizované projekty

Projekt bol zrealizovaný v septembri 2016 z iniciatívy obce Štrba. Pre účely projektu boli vyhotovené panoramatické zábery na najpopulárnejších miestach v lete 2015 a 2016 a následne pripojené k projektu. Do projektu boli zaradené aj komerčné objekty, ktoré majú vyhotovenú virtuálnu prehliadku.

V menu na ľavej strane aplikácie sa nachádza menu, ktoré sa vetví do troch úrovní, hlavne v prípade hotelov.

Baner s odkazom na aplikáciou je súčasťou oficiálnej stránky obce Štrba. Okrem toho je aplikácia prístupná aj z www stránky “RegionTatry“. Nájdete ju na hlavnej stránke v sekcii “Región a info” v časti “Interaktívne mapy”

Projekt bol zrealizovaný v mesiacoch apríl – jún 2017 v našej spolupráci s obcou Batizovce. V rámci projektu bolo založených v mapách Google 11 plnohodnotných firemných záznamov ktoré prešli verifikáciou. Súčasne bolo v obci nafotených 42 panoramatických záberov, ktoré boli spojené do 14 virtuálnych prehliadok. Tieto sa stali súčasťou témy Google StreetView. Na ľavej strane okna aplikácie sa nachádza menu s 13 položkami, ktoré sú zacielené na najvýznamnejšie miesta v obci.

Aplikáciu „Virtuálne Batizovce“ spustíte kliknutím na obrázok vyššie. Interaktívne okno s aplikáciou je súčasťou oficiálnej www stránky obce a nachádza tiež na Facebookovej stránke obce, na ktorej sa nachádza samostatná karta “Virtual Tour”

práve realizujeme

Projekt sme začali zrealizovať v máji 2017 v spolupráci s obcou Gánovce.

Projekt sme začali realizovať v spolupráci s obcou Gerlachov v júni 2017. V súčasnosti je v minimálnej verzii. Obsahuje len zábery, ktoré sú dostupné v StreetView. V menu na ľavej strane sa nachádza 9 položiek, ktoré sú zacielené na najvýznamnejšie miesta v obci.

V priebehu mesiaca júl 2017 budú nafotené panoramaticé zábery interiérov vybraných miest a do projektu  budú doplnené.

Pracovnú verziu projektu „Virtuálny Gerlachov“ si môžete pozrieť ak kliknete na tento odkaz alebo na obrázok vyššie.

Projekt sa realizuje na podporu hutníckej histórie na Slovensku. Jeho cieľom je využiť najnovšie prezentačné technológie pre propagáciu miest a obcí SR, ktoré v minulosti zohrávali významnú úlohu v oblasti ťažby rúd.

Na ľavej strane okna aplikácie sa v súčasnosti nachádza menu s 3 položkami, ktoré sú zacielené na najvýznamnejšie miesta v obci.

Aplikáciu „Virtuálna Slovenská železná cesta“ spustíte kliknutím na obrázok vyššie. Interaktívne okno s aplikáciou bude súčasťou oficiálnych stránok obcí, ktoré sú v projekte zahrnuté.

Projekt realizujeme v spolupráci so spoločnosťou CRESCO. V rámci projektu boli v mapách Google založené 3 plnohodnotné firemné záznamy ktoré prešli verifikáciou. Súčasne bolo v lokalite nafotených 65 panoramatických záberov. Tieto sa stali súčasťou témy Google StreetView. Na ľavej strane okna aplikácie sa nachádza menu so 6 položkami, ktoré sú zacielené na najvýznamnejšie miesta v lokalite.

Aplikáciu „Virtuálne Slnečnice“ spustíte kliknutím na obrázok vyššie.

Možnosti využitia aplikácie na propagáciu obce alebo regiónu

Interaktívne okno s aplikáciou sa dá využiť v internetovom prostredí všade tam, kde sa Vaša obec alebo región prezentuje. Ukážky reálneho využitia si nájdete po rozbalení ponúk nižšie. V zásade existujú tieto spôsoby ako virtuálnu prehliadku na platforme TourMake využiť:

  • www stránka obce alebo regiónu – aplikácia s virtuálnou prehliadkou môže byť na jednej alebo niekoľkých www stránkach. Na vloženie aplikácie na www stránku slúži html kód, ktorý dodáme zdarma v rámci odovzdania diela ako „iframe“.
  • facebooková stránka –  na Vašej FB stránke vytvoríme novú kartu s názvom „Virtual Tour“ a vložíme do nej Vašu aplikáciu. Tak bude virtuálna prehliadka Vašim fanúšikom stále k dispozícii

Aplikácia ako interaktívne okno vložené na www stránku

„Virtuálne Batizovce“

Na oficiálnej www stránke obce Batizovce v sekcii „OBEC“ sa v menu na ľavej strane nachádza položka „VIRUÁLNA PREHLIADKA“. Kliknutím na túto kartu sa otvorí plne funkčné okno.

V pravom hornom rohu okna s virtuálnou prehliadkou nájdeme ikonu „FullScreen“  . Kliknutím na túto ikonu sa spustí aplikácia „Virtuálne Batizovce“ v režime „FullScreen“ a užívatelia môžu pri jej prezeraní využiť celú obrazovku.

Virtuálne Štrbské Pleso

Na oficiálnej www stránke obce Štrba sa v pravom stĺpci celkom dolu nachádza baner (obrázok mapky) s nadpisom „Virtuálne Štrbské Pleso“. Kliknutím na tento baner sa otvorí stránka http://www.strba.sk/virtualne-strbske-pleso/ , na ktorej je vložené plne funkčné okno a aplikáciou.

V pravom hornom rohu okna nájdeme ikonu „FullScreen“  . Kliknutím na ňu sa spustí aplikácia „Virtuálne Štrbské Plseo“ v režime „FullScreen“ a užívatelia môžu pri jej prezeraní využiť celú obrazovku.

Virtuálne Štrbské Pleso

Projekt „Virtuálne Štrbské Pleso“ je použitý aj na oficiálnej www stránke Región Vysoké Tatry.

V sekcii „REGIÓN A INFO“ v podsekcii „INTERAKTÍVNE MAPY“ nájdete v spodnej časti položku „Virtuálne Štrbské Pleso“. Kliknutím na položku sa aplikácia „Virtuálne Štrbské Pleso“. V pravom hornom rohu sa nachádza ikona  . Kliknutím na ňu sa spustí aplikácia „Virtuálne Štrbské Pleso“ v režime celej obrazovky a záujemcovia môžu pri jej prezeraní využiť celú obrazovku.

Aplikácia „Virtuálne Štrbské Pleso“ je prístupná aj z oficiálnej stránky obce Štrba 

Aplikácia ako interaktívne okno na Facebookovej stránke

„Virtuálne Batizovce“

Na Facebookovej stránke obce Batizovce je na ľavej strane vytvorená nová karta s názvom „VIRUAL TOUR“. Túto kartu, podobne ako ostatné karty, vidíme len v desktopovej verzii. Kliknutím na túto kartu sa otvorí plne funkčné okno.

Pod oknom sa aplikáciou tlačítko „Full Screen“. Kliknutím naň sa spustí aplikácia „Virtuálne Batizovce“ v režime celej obrazovky a záujemcovia môžu pri jej prezeraní využiť celú obrazovku.

Aplikácia ako virtuálna realita s použitím VR okuliarov