Tematické mapy

O tematickej mape

Interaktívna tematická mapa je účelový zobrazovací  nástroj, ktorý na pozadí všeobecnej mapy zobrazuje špeciálny alebo tematický obsah. Spravidla sa jedná o objekty alebo skutočnosti, ktoré vo všeobecnej mape chýbajú, alebo vzhľadom na všeobecný obsah sú málo výrazné .

Obsah tematickej mapy sa vždy prispôsobuje účelu mapy. Zvýrazňuje konkrétnu tému alebo témy, ktoré sú pre účel tematickej mapy kľúčové.

Objekty v mape môžeme kategorizovať a jednotlivé kategórie objektov rozlišujeme typickými symbolmi napríklad

Naše tematické mapy využívajú platformu GoogleMaps a ponúkajú všetky služby, na ktoré sú užívatelia zvyknutí (posun mapy, zmena mierky, StreetView, full screen…).

Informácie o tematickom obsahu užívateľ získa kliknutím na zvolený symbol. V okne, ktoré sa kliknutím otvorí, sa nachádzajú textové informácie o objekte, ktoré sú spravidla doprevádzané obrazovým materiálom. V okne sa môžu nachádza ďalšie ikony, ktoré volajú rôzne užitočné služby.

Tematické mapy sú vhodné pre oblasti alebo regióny, ktoré sú zaujímavé z rôznych hľadísk (obchodné, komerčné, cestovný ruch, ….).

Takéto mapy sa dajú vytvoriť pre priemyselné parky, nákupné zóny, turistické destinácie, rekreačné areály ap. Plne funkčné ukážky sa nachádzajú v pravej sekcii tejto www stránky.

Full Screen

Kliknutím na ikonu v pravom hornom rohu, nad Legendou sa otvorí mapa na celej obrazovke

StreetView

Uchopením “žltého panáčika” v pravom dolnom rohu a posunutím do mapy sa načíta StreetView

Mapa/Satelit

tlačítkami v ľavom hornom rohu prepínate režim zobrazenia  “mapa”/”satelit”

Príklady interaktívnych tématických máp

Štrbské Pleso

Tematická mapa zobrazuje areál Štrbského Plesa o obsahuje 6 tém : “reštaurácia”, “hotely”, “informačné centrá”, “športové obchody”, “parkoviská” a “turistické trasy”. Témy za dajú zapínať a vypínať. Kliknutím na ktorýkoľvek symbol v mape sa otvára informačné okno s užitočnými informáciami o zvolenom objekte.

Štrbské Pleso - bežecké trate

Tematická mapa je určená pre www stránky, ktoré pojednávajú o bežeckých tratiach na Štrbskom Plese. Zobrazuje špecifický obsah “bežkárske trate”. Jednotlivé trasy sa dajú zapínať a vypínať. Výberom zo zoznamu sa mapa zacieli na zvolenú trať a trať sa zvýrazní. Kliknutím na symbol trate sa otvára informačné okno s užitočnými informáciami o bežkárskej trati .

Univerzita Mateja Bela

Tematická mapa zobrazuje objekty a zariadenia Univerity Mateja Bela. Mapa o obsahuje 5 tém : “fakulty”, “univerzitné pracoviská”, “pracoviská vedeckej knižnice”, “ubytovacie zariadenia pre študentov” a “službyy”. Témy za dajú zapínať a vypínať. Kliknutím na ktorýkoľvek symbol v mape sa otvára informačné okno s užitočnými informáciami o zvolenom objekte.