Vysokoškolské mesto Ľ.Štúra

Vysokoškolské mesto Ľ.Štúra

  • 30 Jul 2016

Základná informácia

Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – “Mlyny” sú najväčším ubytovacím zariadením na území bývalého Československa. Kapacita cca 6500 lôžok je sústredená v troch objektoch ( Štúrak, Átriové domky, Manželské internáty ), ktoré majú vzhľadom na rozdielnu vybavenosť ubytovacích priestorov rozdielne ceny za ubytovanie. Počas školského roka (september-jún) poskytuje VM Ľ. Štúra – Mlyny UK ubytovanie študentom UK, ale aj iných vysokých škôl a ďalším záujemcom-neštudentom. V lete (júl-august) je ubytovanie prístupné širokej verejnosti vo viacerých kvalitatívnych kategóriách (apartmány, hostel, ubytovňa), a najmä v bezkonkurenčných cenových reláciách.

Virtuálna prehliadka Vášho objektu obsahuje spolu 117 panoramatických fotografií prepojených do 8 samostatných trás v jednej úrovni

Virtuálna prehliadka areálu spracovaná ako aplikácia Tour Make

Vstup do areálu Vysokoškolského mesta

Hlavná budova

Manželské apartmány

Átriové domy